کارگاه آهنگری

کارگاه آهنگری

کارخانه آهنگری از هر دو تاسیسات آهنگری آزاد و آهنگری قالب تشکیل شده است.حداکثر وزن تک قطعه 100 کیلوگرم است.قطعات آهنگری انواع خوبی از صنایع مانند قطار، سنگرسازی، وسایل نقلیه تجاری، وسایل نقلیه سنگین، ساخت و سازها و غیره را ارائه می دهند. موادی که با ما در دسترس هستند فولادهای با درجه های مختلف، فولاد ضد زنگ و برنج هستند.

 Neuland Metals نمودار جریان/فرایند کنترل کیفیت شماره نمودار جریان
NL (J)/-FCpr-JS-003-2020
نام قطعه   سفارشی: xxxxx تهیه شده توسط: Gao Zhiwei تاریخ (منشا): 7/مارس/20 تاریخ تجدید نظر:

Flow chart- Rough_page-0001