ریخته گری فولاد

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  فولاد آلیاژی ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr

  نام محصول:ریخته گری فولاد آلیاژی

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  گواهی:ISO9001:2008

  گزارش بازرسی:گزارش ابعاد.گزارش مواد شامل محتویات شیمیایی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی.گزارش تست اشعه ایکس، گزارش تست اولتراسونیک و تست ذرات مغناطیسی در صورت درخواست موجود است.

   

 • Cast steel  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr, 42CrMo

  فولاد ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo

  نام محصول:فولاد ریخته گری

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  فرایند تولید:ریخته گری شن و ماسه سیلیکات سدیم، بازپخت، نرمال سازی، خاموش کردن، معتدل کردن، ماشینکاری دقیق، ریخته گری قالب گیری پوسته، سند بلاست،

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

 • Cast steel  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr, 42CrMo

  فولاد ریخته گری فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo

  نام محصول:فولاد ریخته گری

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  فرایند تولید:ریخته گری شن و ماسه سیلیکات سدیم، بازپخت، نرمال سازی، خاموش کردن، معتدل کردن، ماشینکاری دقیق، ریخته گری قالب گیری پوسته، سند بلاست،

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

 • Stainless steel sand casting  16Mn, 35CrNiMo, carbon steel C45, 1010

  ریخته گری شن و ماسه فولاد ضد زنگ 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  نام محصول:ریخته گری شن و ماسه فولاد ضد زنگ

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

 • Transmission cover  35CrNiMo, carbon steel C45, 1010

  پوشش گیربکس 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  نام محصول:پوشش انتقال

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

 • Trailer parts  40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo

  قطعات تریلر 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo

  نام محصول:قطعات تریلر

  مواد:فولاد ضد زنگ 304، فولاد آلیاژی 40Cr، 42CrMo، 16Mn، 35CrNiMo، فولاد کربن C45، 1010

  واحد وزن:0.1-1000 کیلوگرم، 0.2 پوند تا 2000 پوند

  اندازه:طبق رسم

  قابل تنظیم است یا نه:آره

12بعدی >>> صفحه 1/2