کارگاه پوشش سطح

کارگاه پوشش سطح

خدمات پوشش سطحی که ما می توانیم ارائه دهیم شامل رنگ آمیزی الکترونیکی، پوشش پودری، گالوانیزه، آبکاری، میناکاری و پوشش نیکل الکترولس با توجه به نیاز مشتری است.مواد پوشش شامل رنگ، نیکل، کروم، پودر رزین اپوکسی، ریلسان، روی، لعاب می باشد.